Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


NOT: BU KULLANIM KOŞULLARI YALNIZCA TÜRKİYE’DE BULUNAN KULLANICILARA İLİŞKİNDİR. UYGULAMAYI TÜRKİYE DIŞINDA KULLANMANIZ HALİNDE BULUNDUĞUNUZ LOKASYONA GÖRE FARKLI KULLANIM KOŞULLARI GEÇERLİ OLACAKTIR. UYGULAMA BULUNDUĞUNUZ LOKASYONA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLACAK KULLANIM KOŞULLARINI GÖSTERECEKTİR.

 Neyiyek.com Gizlilik Politikası Bu Link 'den Ulaşabilirsiniz.

1. Tanımlar

Parsana, Boğazköy Sk, 42250 Selçuklu/Konya Konya adresinde bulunan kısaca“Neyiyek.com” olarak anılacak olup sözleşmede “ARACI” konumundadır.

Müşteri: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraf(lar): Müşteri ve/veya Neyiyek.com.

Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.

Uygulama: Neyiyek.com’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen Neyiyek.com’in sunduğu Ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Neyiyek.com’e ait mobil uygulama veya web bazlı yazılım.

Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Ürün(ler): Neyiyek.com’in hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve Neyiyek.com tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

Üye İşyeri: Uygulama’nın Neyiyek.com bölümünde listelenen restoranlar bölümünde listelenen satıcılar

2. Başvuru ve Üyelik

2.1. Kullanıcılar, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

3. Uygulama'nın Kullanımı

3.1. Neyiyek.com, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, Uygulama üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, kendisine ilgili kapsama alanı içerisinde ve ilgili kapsama alanına özgülenmiş Ürünler gösterilir.

3.2. Müşteri’ye Uygulama üzerinden gösterilen teslim süresi, Neyiyek.com’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Neyiyek.com sorumlu tutulamaz.

3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi/banka kartından veya diğer ödeme yönteminden, Sözleşme’de belirtilen şekilde tahsil edilecektir.

3.4. Müşteri, Online Ödeme Yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. Neyiyek.com kredi/banka kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, Uygulama’da birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.

3.5. Müşteri’nin, siparişini getiren kuryeye, Uygulama üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, kuryeyi puanladığı sayfada yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş Müşteri memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Müşteri’nin isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Müşteri’nin bahşiş vermeyi seçtiği kuryeye ödenecektir. Neyiyek.com bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir.

3.6. Müşteri, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) Kurye’ye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) Neyiyek.com’in bu tutarı ilgili sipariş verirken Online Ödeme Sistemi üzerinden kullandığı kredi/banka kartı vasıtasıyla veya Müşteri’nin seçtiği/eklediği farklı bir kartla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte Neyiyek.com tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

3.7. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi/banka kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

3.8. Müşteri’nin Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin Neyiyek.com’e bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulamayı kullanarak Neyiyek.com siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Neyiyek.com sorumlu tutulamaz.

3.9. Müşteri, Uygulama aracılığıyla Neyiyek.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi/banka kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ ya tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır.

3.10. Müşteri, ödemeyi Neyiyek.com’ a yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.

3.11. Müşteri, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Sözleşme’ de detaylı olarak bilgilendirilecektir.

3.12. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Neyiyek.com, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Neyiyek.com, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Neyiyek.com’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. Neyiyek.com, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir.

3.13. Uygulama’ da zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri kapsamında satışlar yapılabilecektir. Aksi proje içeriğinde belirtilmediği sürece, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yer alan Ürünler ortak çalışma yürütülen dernek veya vakfa veya proje kapsamına göre sizin belirttiğiniz farklı bir adrese gönderilebilecektir. İlgili projeler kapsamındaki Ürünler sizin adresinize gönderilmeyecektir. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmadan önce Ürün detaylarını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu kapsamda yapılacak olan teslimatlar cayma hakkına konu olamayabilecektir. Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında detaylı bilgiye https://neyiyek.com/projem/ adresinden ulaşabilirsiniz.

3.14. Müşteri, Sipariş’ e ilişkin tüm şikayetlerini Neyiyek.com’ in müşteri hizmetlerine  info@neyiyek.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir.

3.15. Neyiyek.com’ in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’ yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’ a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Neyiyek.com doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.16. Neyiyek.com, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.17. Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

3.18. Müşteri, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

3.19. Müşteri’nin Üye İşyerinden sipariş vermesi halinde, sipariş Üye İşyeri tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Müşteri’ye teslim edilir.

3.20. Neyiyek.com üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyerinin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen Ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyerinin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı Ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyerinin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.

3.21. İptal ve iadelerde ücret iadesi, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.

3.22. Neyiyek.com üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik Ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale3.23. Neyiyek.com üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik Ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da Neyiyek.com’ a iadesi gerekmektedir.

3.23. Neyiyek.com üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyerinin menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Neyiyek.com veya Üye İşyeri, ilgili Üye İşyerinde bulunmayan Ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyerinin stogunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.

3.24. Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyerine ait Ürün/hizmetlerin fiyat veya Ürün özelliklerinde hata olması durumunda Neyiyek.com, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyerinin satışa sunduğu Ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Neyiyek.com gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Neyiyek.com sorumlu olmayacaktır.

3.25. 06.04.2022 tarihi itibariyle yaptığınız yorumlar, uygun görülmesi halinde Neyiyek.com tarafından yayınlanabilecektir.

3.26. Uygulama’ da paylaşılan içeriklere/yorumlara ilişkin olarak; içeriklerin yorumunlar' ın doğruluk, kalite, hukuka uygunluk, yerindelik, güvenilirlik, nitelik başta olmak üzere bütün özelliklerinden yalnızca Müşteri sorumludur.

3.27. Yorumların hukuka uygun olup olmadığını veya bu Kullanım Koşulları’ nı ihlal edip etmediğini(yasadışı içeriklerin tarafımıza bildirildiği durumlar gibi) belirlemek ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak adına, Neyiyek.com’ da yorumları inceleyebilecektir. Ayrıca yasaları ve/veya bu iş bu Koşulları ihlal ettiği düşünülen içerikler, Neyiyek.com tarafından değiştirilebilir, silinebilir, bu içeriklere yönelik erişim/görüntüleme engellenebilir. Neyiyek.com’ da yorumları yayınlamama hakkı saklıdır.


Neyiyek.com, yorum ve puanlama işlemlerinin amacına aykırı ve kötüye kullanıldığının tespit edilmesi halinde Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’ dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

3.28. Müşteriler, Uygulama’ da gerçekleştireceği işlemlerde aşağıdaki kapsamda yorum, paylaşım ve diğer içerikler paylaşamazlar:

Sakıncalı veya yasalara aykırı her türlü içerik.

Diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler için zarar verici, hakaret içerikli, kişilik haklarını zedeleyen ve/veya kırıcı içerikler.

Herhangi bir kişi veya kurumu tehdit eden içerikler.

Herhangi bir kişiye yönelik saldırgan veya zarar verici içerikler

Kullanıcıların genelini rahatsız eden/edebilecek olan içerikler.

Tek bir kullanıcı tarafından sürekli olarak paylaşılan, konu ve sayfa içeriği ile alakasız içerikler.

Bir veya birden çok kullanıcı tarafından paylaşılan birbirinin aynısı içerikler ( spam ).

Bir başka marka veya kurum adına reklam içerikleri.

Yasa dışı girişimleri destekleyen ve teşvik eden her türlü yorum, bağlantı ve içerikler.

Herhangi bir üçüncü şahıs veya kurumun haklarını çiğneyen her türlü içerik.


3.29. Uygulama’ da sağlanan her türlü içerikten/yorumdan Müşteri münhasıran sorumludur. Paylaşılan herhangi bir Müşteri içeriğinin/yorumunun (i) yasalara uygun olduğunu; (ii) üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini; ve (iii) içeriği sağlamak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

3.30. Uygulama’ da listelenen kampanyalar; anlık, bölgesel, kişiye özel, ürün ya da ödeme seçeneği bazlı düzenlenebilmektedir. Tek veya sınırlı sayıda tanımlanan kampanyalarımızın kullanımı; Neyiyek.com hesabı, cihaz, kredi kartı, e-posta adresi, lokasyon ve benzeri bilgilere bağlı olarak çoklu kampanya kullanımını veya kötüye kullanımı önleme maksadıyla sınırlandırılabilir.

3.31. Uygulama içerisinde Neyiyek.com kontrolünde olmayan internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Site üzerinde linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Neyiyek.com’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.32. Üye uygulama içerisinden yahut Neyiyek.com' in iletişim kanallarından üyeliğini silme imkanına sahiptir. Neyiyek.com üyeliği silindikten sonra, silinen hesaba ait telefon numarasıyla yeniden bir hesap açılması halinde Üye, kendisine daha önceden tanımlanmış kampanyalara erişemeyebileceğini kabul eder. Üye’ nin bu kapsamda Neyiyek.com’ dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Korunması

7.1. Neyiyek.com, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

7.2. Müşteri, Uygulama’ da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Müşteri, üyeliği kapsamında Neyiyek.com ile paylaştığı tüm kişisel verilerin (ad-soyadı, adres, GSM numarası vb.) kendisine ait olduğunu, üçüncü kişilerin kişisel verilerini Neyiyek.com ile paylaşması halinde bu kişilerin bilgisi ve onayı dahilinde hareket ettiğini, paylaştığı kişisel verilerin doğru ve güncel olduğuna ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Müşteri, Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni doğrultusunda üyeliğinin silinmesini talep edebilir. Neyiyek.com üyeliği silindikten sonra, Müşteri, silinen üyeliği tekrar aktif hale getiremeyecek ve üyelik bilgilerine Uygulama üzerinden erişemeyecektir. Kısa süre önce silinen üyeliklerle bağlantılı telefon numaraları üzerinden yeni üyelik oluşturulmasının, Uygulama’ nın güvenliği için dahili sistemlerimiz tarafından belirlenen süre boyunca otomatik olarak askıya alınacağını lütfen unutmayın.

8. Sona Erme

8.1. Müşteri, Uygulama’ yı dilediği zaman yüklediği cihazdan silerek kullanımına son verebilir. Neyiyek.com’ in dilediği zaman hizmetlerini askıya alma veya durdurma hakkı saklıdır.

8.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’ a, amaca, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde veya güvenlikten şüphe edilen durumlarda, Neyiyek.com Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’ dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

8.3. Müşteri üyeliğin askıya alınmasını isteyebilir. Üyeliğin askıya alınması, Müşteri’nin üyelik yeniden aktifleştirilene kadar bilgileriyle Uygulama’ da üyeliğe giriş yapamayacağı anlamına gelir. Üyelik askıya alındığında, üyelik altındaki adresler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla olan bağlantılar (bağlı kartlar) silinecektir.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1. Neyiyek.com' in; Neyiyek.com hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Neyiyek.com ticari markaları, Neyiyek.com ticari görünümü veya Uygulama’ nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları münhasıran Neyiyek.com’ e aittir.

9.2. Müşteri, Neyiyek.com hizmetlerini ve Neyiyek.com' in yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.3. Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, Neyiyek.com ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

10. Değişiklikler

Neyiyek.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

11. Mücbir Sebepler

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda Neyiyek.com, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

12. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

12.1. İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

12.2. Taraflar, Koşullar’ dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Neyiyek.com’ in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Neyiyek.com’ in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

12.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, Konya Merkez (Selçuklu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. Delil Sözleşmesi


Taraflar, Koşullar’ dan doğabilecek her türlü ihtilafta Neyiyek.com’ in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanın da ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

14. Restoran Bilgisi:

"Sitemize kaydolan restoran sahipleri, kullanıcıların restoranları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgileri sağlamayı kabul ederler:

a. Restoran Telefon Sipariş Numaraları: Restoran sahipleri, müşterilerin telefon aracılığıyla sipariş verebilmeleri için bir telefon numarası sağlamayı kabul ederler.

b. Restoran Adresi: Restoran sahipleri, restoranlarının fiziksel adresini belirtmeyi kabul ederler. Bu adres, müşterilerin restoranı bulmalarına yardımcı olmak için kullanılır.

c. Restoran Ticaret Ünvanı: Restoran sahipleri, işletmelerinin ticaret ünvanını sağlamayı kabul ederler. Bu bilgi, resmi belgelerde ve müşterilere sunulan hizmette kullanılır.

d. Restoran Sayfasında Gösterilir: Yukarıda belirtilen bilgiler, restoranın kamuya açık sayfasında görüntülenir. Bu, kullanıcıların restoran hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmelerini sağlar.

Bu bilgiler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve restoran sahipleri ile müşteriler arasında şeffaflığı artırmak amacıyla toplanır. Restoran sahipleri, sağladıkları bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini korumaktan sorumludur."

15. Neyiyek.com Restoran Menüleri Kullanım Şartları:

Menü Eklemek ve Güncellemek:

Restoran sahipleri, kendi restoran menülerini Neyiyek.com platformuna eklemek ve güncellemekle sorumludur.

Menü değişiklikleri veya eklemeleri, restoran tarafından ister restoran panelden düzenleyebilir isterse  info@neyiyek.com adresine gönderilmelidir.

Menü Aktarımı: Neyiyek.com Müşteri Hizmetleri ve Menü Entegrasyonu

Neyiyek.com Müşteri Hizmetleri, restoranların hizmet verdiği kendi menü ve bilgileri ile diğer platformlardaki menülerini toplar. Bu bilgiler daha sonra titiz bir entegrasyon sürecinden geçirilerek, restoran sahibinin yönetim paneline aktarılır. Bu menü entegrasyonu, restoranların müşterilere daha hızlı ve daha verimli hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Böylece, restoran sahipleri sadece bir yerden menü yönetimi yaparak zaman kazanabilirler.


Otomatik Kabul Edilen Şartlar:

Restoran sahipleri, Neyiyek.com' a kayıt yaptırdıkları anda yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır ve bu şartlar kapsamında hareket etmeyi taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği:

Restoranlar tarafından sağlanan menü bilgileri, güvenlik önlemleri altında tutulacaktır. Restoran sahibi istediği zaman menülerini silebilir.

Değişiklik Bildirimleri:

Kullanım şartlarındaki değişiklikler, restoran sahiplerine bildirilecek ve güncellenmiş şartlar kullanıma sunulduğunda, bu şartlar otomatik olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

Neyiyek.com' a katılan restoran sahiplerine teşekkür ederiz. Bu şartlar, platformumuzun etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Lütfen dikkatlice okuyun ve bu şartları kabul ettiğinizde, Neyiyek.com' un sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabileceğinizi unutmayın. İyi işbirlikleri dileriz!


16. Yürürlük

Müşteri Uygulama’ yı cihazına yüklemesi, üyelik oluşturması ve kullanması esnasında işbu Koşullar’ a tabi olacağını kabul eder.

Son Güncelleme Tarihi: 16/10/2023

Restoran sahibi misiniz?

Bize katılın ve yeni müşterilere ulaşın

Restoranınızı ekleyin veya neyiyek.com'da alışveriş yapın Milyonlarca yeni müşterinin harika yiyeceklerinizin tadını çıkarmasını ister misiniz? Biz de öyle yapardık! Çok basit: Menünüzü ve ürün listelerinizi çevrimiçi olarak listeleriz, siparişleri işleme koymanıza, onları almanıza ve anında teslim etmenize yardımcı oluruz! Ailemize katılmak için sadece birkaç adım