ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi ve onun ekleri gizlilik politikası, mesafeli satış sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi ve onun ekleri gizlilik politikası, pazaryeri sözleşmesi mesafeli satış sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

Parsana, Boğazköy Sk, 42250 Selçuklu/Konya Konya adresinde bulunan kısaca“Neyiyek.com” olarak anılacak olup sözleşmede “ARACI” konumundadır.

www.Neyiyek.com sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye alıcı yada satıcı olarak üye olması gerekmektedir. Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları olan Facebook, google, vb. aracılığıyla www.Neyiyek.com adresi üzerinden Neyiyek.com sistemine üye olunabilir.

Her Neyiyek.com kullanıcısı, Neyiyek.com ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul eder. Neyiyek.com ise sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme ve satıcılara yemek satışı imkânı sunar.

TARAFLAR

İşbu Neyiyek.com Neyiyek E-ticaret hizmetleri yani Neyiyek.com web sitesi, satıcı ya da alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi alıcı ya da satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir. Neyiyek.com isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

Üye: Siteye satıcı üye veya alıcı üye olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder.

Alıcı Üye: Kendi belirlediği bir ürünü satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri oluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Yemek & Gıda Menüleri: Satıcı üyelerin satışa sunduğu menüleri ifade eder (yemek çeşitleri, içecekler, tatlılar, gıda çeşitleri vb.)

Üye Paketi Modelleri

1. Abonelik Paketi: İşletmeler Komisyon Ücreti Veya Paket Ücreti veya Sistem Açılış Ücreti 01.01.2023 Tarihine Kadar Ödemezler.Ücretsiz Bir Şekilde Sistemi Kullanmaya Devam Ederler. Neyiyek.com'a üye olabilirler. Bu üyelik modelinde her hangi bir komisyon oranı kesilmez veya Paket Ücreti Alınmaz 01.01.2023 Tarihine Kadar. Sınırsız menü girişi, sınırsız satış yapabilirler ve sadece kapıda ödeme seçeneği ile satış yapılır.01.01.2023 Tarihin'den itibaren Komisyon ve Paket Satışı ile Neyiyek.com Hayatına Devam Edecektir.

 

Madde 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ

Üyelik Sözleşmesinin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelik koşulları, sitede satışa sunulan ürünlerden faydalanma şartları ile tarafların yükümlüklerinin belirlenmesidir. Üyelik Sözleşmesinin Kapsamı İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde Neyiyek.com tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı ya da açıklama gibi beyanları kapsar.

Üyelik Sözleşmesinin Kabulü

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde Neyiyek.com tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı ya da açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş olur. Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir.

SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI

Neyiyek.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir '"Kullanıcı Adı'' ve ''Şifre''ye sahip olur. ''Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı'kullanıcı adı'' iki farklı üyeye verilmez. Neyiyek.com, kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiğikampanyalardan e-posta , sms yada mobil bildirim yolu ile haberdar eder. ''Şifre'' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamiylekullanıcının sorumluluğundadır. Neyiyek.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.Kullanıcının Neyiyek.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Buişlem Neyiyek.com 'de ''Giriş'' şeklinde tanımlanmıştır.Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Neyiyek.com tarafından dondurulmuş ya da üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamınagelmemektedir. Ayrıca yanlışlıklya veya bilerek kendisine ait olmayan e-posta adresi ve telefon numaraları ile sisteme kayıt olan kullanıcılar tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu unutmamalı, her hangi bir durumda üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ya da manevi zararlarda Neyiyek.com‟nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye Neyiyek.com servislerinden yararlandığı sırada; Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından(şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu Neyiyek.com ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ya da manevi zararlarda Neyiyek.com‟nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Neyiyek.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Neyiyek.com'ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağnı,Neyiyek.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade Neyiyek.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Neyiyek.com‟nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Neyiyek.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklereait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Neyiyek.com „nin sorumlu olmayacağını, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak,ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Neyiyek.com „nin sorumlu olmayacağını,Neyiyek.com „de sunulan hizmetlere Neyiyek.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığıdurumlarda Neyiyek.com‟nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Neyiyek.com „nin sorumlu olmayacağını,Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, Yiyecek içecek ve gıda dışında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Neyiyek.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcınınrızası dahilinde olduğunu, Kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Neyiyek.com‟den tazminat talep etmemeyi, Neyiyek.com „den izin almadan Neyiyek.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Neyiyek.com‟nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Neyiyek.com „nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Neyiyek.com‟nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalanmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üyenin ''kullanıcı'' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumludur.

Ürün Ödemeleri

Neyiyek.com platformu dışında yapılan herhangi bir ödemeden (kapıda ödeme, havale vb.) Neyiyek.com‟nin sorumlu tutulamayacağını, Üyenin, ürün teslimi sırasında ödeme yapması gerektiğini aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Alıcı ve satıcı üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.

Otomatik Sipariş İptali:

Alıcı üyeler tarafından verilen siparişler her ne kadar mobil bildirim, e-posta bildirimi ve sms bildirimi yolu ile işletmelere bildirilse de, bazı durumlarda işletmeler siparişlere zamanında cevap verememektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için, sisteme otomatik sipariş iptali tanımladık.

Satıcılar, işletme yönetim paneli'den gelen siparişleri belirtilen süre içersinde onaylamalı, reddetmeli yada kabul etmelidir. İşletmelere gelen siparişlerde, sipariş durumu değişikliğini manuel olarak yapmalıdır. İşletme paneli üzerinde belirtilen süre içersinde, örn: 5dk' içersin'de siparişlere cevap veremelidir. Bu süre içersinde siparişlere cevap veremeyen satıcıların siparişleri, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Alıcı ve satıcılar Neyiyek.com'ye kayıt olarak, otomatik sipariş iptali koşulunu kabul etmiş olurlar. Otomatik sipariş iptaller'den doğacak hiç bir zarar'dan Neyiyek.com sorumlu tutulamaz ve söz konusu durumlarda Neyiyek.com herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

SATICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı üyeler, site üzerinden yiyecek, içecek, gıda vb. gibi hukuka uygun ürünler satabilir. Satıcı üye, sipariş edilen ürünü alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, alıcı üye tarafından belirtilen adrese siparişi teslim edeceğini kabul etmiş olur. Online verilen siparişlerde, siparişin adrese zamanında teslim edilmemesi yada teslim edilememesi, siparişin gecikmesi, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi, sipariş verenin belirtilen adreste bulunmaması gibi durumlarda, satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta ve uyumsuzlukta Neyiyek.com sorumlu tutulamaz. Neyiyek.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz. Satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı Neyiyek.com sorumlu tutulamaz. Neyiyek.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz. Satıcı üyelerin,online satışlarındaki tüm vergi sorumluluğu kendilerine aittir. Satışı gerçekleşen siparişlerin vergi sorumluluğu, online yemek satışını yapan işletmelere aittir. Satıcı üyeler, gerçekleştirdiği siparişlerin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. Neyiyek.com aleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini satıcı üyeye rücu etme hakkı mevcuttur. Komisyon+ ile çalışmayı kabul eden işletmelerden, her tamamlanan sipariş için site üzerinde belirlenen komisyon oranı kesilir. Satışı gerçekleşen ürünlerin ödemeleri, komisyon oranı düşülerek herçarşamba günü satıcının işletme hesabında belirlediği ve onayladığı IBAN numarasına gönderilir. Hatalı iban numarasın'dan kaynaklı problemlerde Neyiyek.com sorumlu tutulamaz. İban numarasının doğruluğu ve sisteme hatasız şekilde girişmiş olması satıcı üyelerin sorumluluğundadır. Satıcı üyeler, Komisyon+kapıda ödeme abonelik modelini seçmişse, her başarılı siparişte, site üzerinde belirtilen komisyon kesilir. Komisyon ödemeleri her ay sonu, satıcı hesabına yansıtılır. Ödemesini zamanında yapmayan kullanıcıların hesapları, ödeme yapılıncaya kadar askıya alınır.

ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı üye, Neyiyek.com'da satışa sunulan üyünlerin, üyelik sözleşmesine ve üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata, sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Alıcı üye satın aldığı ürünlerin ve hizmetlerin hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, Neyiyek.com‟nin hiçbir koşul altında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder. Alıcı üye, satın aldığı ürünler ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Alıcı üyeler, Neyiyek.com üzerinde satışa sunulan ürünlerin teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangi bir tarafın iş birliğinden vazgeçmesi gibi durumlarda, siparişi geciktirmesi yada siparişi iptal etmesi gibi hallerde Neyiyek.com‟nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğunun olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı Neyiyek.com‟den hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda, Neyiyek.com‟nin uğradığı zararı tazmin edeceğini, Neyiyek.com‟nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder. Alcı üye, site üzerinde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve satıcı üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul ve beyan eder. Neyiyek.com, satıcı üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini alıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar. Neyiyek.com dışında ödemesi alınmış siparişlerde, ücret iadesi satıcı üye işyerleri tarafından yapılmaktadır. Neyiyek.com üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Neyiyek.com ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Neyiyek.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Neyiyek.com‟nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Neyiyek.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Neyiyek.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, resimlerin,yazıların, bilgilerin, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Neyiyek.com sorumlu tutulmayacaktır. Neyiyek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet vemülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Neyiyek.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/ veya Neyiyek.com sistemi içinde Neyiyek.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir.

Buhallerde kullanıcı, Neyiyek.com‟den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.Neyiyek.com ve sitenin mobil uygulamaları içinde yer alan tüm ürünlerin satışı, sunumu, görseli ve fiyatlandırmasısatıcılara ait olup bu konuda zaman içinde yapılacak değişikliklerden Neyiyek.com sorumlu tutulamaz.Sitenin kullanıcıları için sunduğu 3 ayrı mobil uygulama mevcuttur. Alıcılar için müşteri siparişi; satıcılar için restoran siparişyönetimi ve kurye yönetim uygulaması. Neyiyek.com, kullanıcının Neyiyek.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir.

Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Neyiyek.com‟nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Neyiyek.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Neyiyek.com, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür. Neyiyek.com, site içerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği ürünleri ve hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişiminekapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. Neyiyek.com bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir.

Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. Neyiyek.com‟ninöngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. Neyiyek.com tarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgiliüyenin yükümlülüğündedir.

Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkleraracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten Neyiyek.com sorumlu ve yükümlü değildir.Neyiyek.com, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşmahakkına sahiptir.

Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlaletmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, Neyiyek.com üyeden bu durumu düzeltmesinitalep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalindedoğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.Neyiyek.com üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerikoluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Neyiyek.com bu içerik veyamesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

Kişisel bilgileriniz bizim bilgimiz olmadan silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacakmağduriyetlerden biz sorumlu değiliz.Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur vesite tarafından sorumlu tutulamaz.

Site ve mobil uygulamalarda yer alan tüm yazılar, ürünler, hizmetler, yiyecekler, içecekler “olduğu gibi” yayınlanmakta olupürünlerin, hizmetlerin, yemek menülerinin doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir.

Sitede yer alan tüm yazıların, ürünlerin,hizmetlerin, yiyeceklerin, içeceklerin bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu ürünlere, hizmetler, yazılara/bilgileredayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekildeolursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan Neyiyek.com sorumlu değildir.Neyiyek.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek ve gıda siparişi verme imkanı sunar.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Neyiyek.com' un üyelerine veya üçüncüşahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcılar tarafından verilen siparişler her ne kadar mobil bildirim, e-posta bildirimi ve sms bildirimi yolu ile işletmelere haberdar edilsede, bazı durumlarda satıcılar siparişlere zamanında cevap verememektedir.

Sipariş veren kullanıcıların bu gibi durumlarda beklememeleri için, sisteme zaman sınırlaması getirdik. Satıcılar, işletme paneli üzerinden gelen siparişleri onaylamaları, reddetmeleri vb. gibi sipariş durumu değişikliklerini manuel olarak yapmalıdır. İşletme paneli üzerinde belirtilen güncel süre içersinde örn: 5dk siparişlere cevap veremeyen satıcıların siparişleri, otomatik olarak sistem tarafından iptal edilir.

Neyiyek.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikleryapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.Neyiyek.com ve onun uygulamaları, alıcılara kendilerine en yakın restoran konumlarını gösterebilmek için alıcıların konumbilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve Neyiyek.com‟nin güvenlikli veri tabanındasaklanacak ve tüketicinin isteği üzerine imha edilecektir.

Vergilendirme:Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Neyiyek.com şirketininsorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı: İşletmeler tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler, gıdalar kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak her türlü kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Ürün İadesi: Alıcılar site dışı işletmelerin kuryelerine nakden veya pos cihazı ile ödeme yapabilirler. Siparişte yaşanacak herhangi bir aksaklık neticesinden doğan iade talebinden Neyiyek.com sorumlu tutulamaz. Ürün iade işlemi, satışı yapan satıcı üyelere aittir. Herhangi bir durumdan doğacak anlaşmazlıktan Neyiyek.com sorumlu tutulamaz. Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının yada tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali ve gecikmesi durumunda Neyiyek.com sorumlu tutulamaz.

Kapıda ödemelerde ücret iadeleri, Neyiyek.com sitesinde bulunan restoranlar tarafından yapılmaktadır. Neyiyek.com, restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Neyiyek.com kayıtlarının geçerliliği: Üye, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Neyiyek.com'nin defter kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Neyiyek.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firma‟nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü Neyiyek.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Neyiyek.com, sözkonusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporlarıkendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Buişlemler Neyiyek.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.Neyiyek.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail, tc, telefon numarası adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıklarıyorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. Neyiyek.com Gizlilik Politikası‟na tabi olacakşekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Delil SözleşmesiTaraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ilebilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup kullanıcı bukayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.Uygulanacak HükümlerBu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise TürkKanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleriİş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleriyetkili olacaktır.YürürlükKullanıcılar kayıt formunu doldurduktan, Neyiyek.com ve onun uygulamalarını kullanarak hizmet aldıktan ya da siparişverdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih ve değişiklik Neyiyek.com istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilir.

Kampanyaları Kaçırma! Abone Ol

 

Restoran Sipariş Takip Uygulaması

 

        

 

Restoran Kurye Giriş Uygulaması